környezettudatos gondolkodás

A természet megzabolázása

Vannak olyan természeti jelenségek mint a szélvihar, a mindent elverő jég, melyek ellen nem sokat tudunk tenni, de a csapadék -még ha időnként rekordmennyiségű is- már többé-kevésbé kezelhető természeti elem.

Mint ahogy korábban már mi is írtuk, a nagyvárosokban a csapadékvíz elvezetése a szennyvízcsatorna hálózatokban történik. Napjainkra ez okozza a legnagyobb gondot, mert a beépített területek térnyerése a természetes felületek csökkenéséhez és a csatornarendszerek maximális terheltségéhez vezetett. A csatornarendszerek, tisztítók túlterheltek és emiatt megnövekedett a csapadék okozta elöntések veszélye is. A beépítettség növekedése emellett megakadályozza a csapadékvíz ideális elszivárgását a talajba. Mindezek költségeit a lakosság kénytelen viselni.

Előfordul, hogy az esővíz okozta problémák technikai megelőzésére már a kezdetek kezdetén, az építkezési fázisban gondolnak. Számos fejlett európai közösségi országban támogatják vagy éppen kötelezően előírják a kidolgozott megoldások alkalmazását. Az alábbiakban két ilyen építőipar által használt megoldást ismertetünk.

Felértékelődtek azok a technikai megoldások, amelyeknek a csapadékvíz keletkezési helyén, illetve a területről való lefolyás szakaszában történő szabályozás a célja. Ez egyfajta eszköz a természeti készletek fenntartható használata szempontjából, mert mérsékli a csatornahálózat és a szennyvíztisztító telep csapadékvízzel történő terhelését, továbbá lehetővé teszi a vezetékes ivóvíznek locsolásra való felhasználását. Ezáltal beruházási és fenntartási költségcsökkenést eredményez.

Az egyik az úgynevezett “beszivárogtatásos” csapadékvíz kezelési módszer, mely eszközei, a mélyépítési gyakorlatban ismert szivárogtató, víztelenítő rendszerekével megegyeznek. A különféle műanyagoknak (polietilén, polipropilén) megjelenése a műszaki gyakorlatban megkönnyítette ezeknek a berendezéseknek a gyártását, napjainkra minden valamirevaló csőgyártó cég készít a csapadékvíz gyűjtésére és kezelésre tökéletesen alkalmas eszközöket. A gyepes, bokros területen, ahol a víz a gyökérzet által is szivárog a talajba, a folyamat gyorsítására homokot adnak a talajhoz. Általában tetőkről, utakról lefolyó vizeket szikkasztanak így.

A másik kedvelt módszer, az úgynevezett növénymedencés drénaknás szivárogtató rendszer használata, melynek segítségével az utak, udvarok, parkok enyhén szennyezett felszíni csapadékvizeinek a szikkasztása oldható meg. A lehulló esővíz elsőként egy növénymedencére kerül bevezetésre. Innen szikkasztódik a földrétegen keresztül a drénaknába. A földalatti drénárkos szivárogtatás a lakóházak tetőfelületeiről összegyülekező csapadékvíz teljes körű szikkasztására szolgál. Az összegyűjtött csapadékvíz az ellenőrző- és elosztóaknán keresztül jut földalatti drénárkos szivárogtató rendszerbe. Ebből a rendszerből szivárog el a víz az alatta lévő különböző földrétegek nagy területein.

Forrás: epitinfo.hu